MVP Lane

1. Logotip

MVP Lane

Politika zasebnosti

PODATKI O UPRAVLJAVCU

Upravljavec osebnih podatkov
Ime: MVP Lane
Naslov: Aljaževa ulica 45, 1000 Ljubljana
Matična številka: 9396217000
Elektronski naslov: info@mvp-lane.si
Telefon: 031 350 501 

OSEBNI PODATKI

Upravljavec zbira in obdeluje naslednje kategorije osebnih podatkov:

– v zvezi z naročniki storitev in izdelkov Upravljavca:
– ime in priimek naročnika ter kontaktne in/ali odgovorne osebe
– elektronski naslov naročnika ter kontaktne in/ali odgovorne osebe
– telefonska številka kontaktne in/ali odgovorne osebe 
– podatki/informacije povezane z dotičnem športu igralca

NAMEN IN PRAVNA PODLAGA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Namen obdelave osebnih podatkov posameznikov, ki so opredeljeni kot kontaktna ali odgovorna oseba, je v zmožnosti zagotavljanja izvajanja pravic in obveznosti iz pogodbe o naročilu.

Obdelava osebnih podatkov s strani Upravljavca temelji na eni od naslednjih pravnih podlag:

1/ obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe

  • obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na izpolnjevanju obveznosti iz pogodbenih razmerij z naročniki storitev in izdelkov

2/ posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov iz enega ali več določenih namenov

  • v kolikor obdelava temelji na privolitvi posameznika, se osebni podatki obdelujejo le v obsegu in za namene, za katere je bila privolitev dana; posameznik lahko dano soglasje kadarkoli umakne;   

ROK HRAMBE

Upravljavec osebne podatke obdeluje ali na podlagi pogodbe ali na podlagi privolitve posameznika.

Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe Upravljavec osebne podatke hrani še 5 let po prenehanju izvajanja storitev za namene uveljavljanja morebitnih pravnih zahtevkov pri čemer sledi splošnemu zastaralnemu roku iz 346. člena Obligacijskega zakonika.

V kolikor pa gre za obdelavo osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika, Upravljavec hrani in obdeluje osebne podatke, dokler je to potrebno za izvajanje storitve; v primeru umika privolitve se podatke brez odlašanja izbriše.  

DOSTOP IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Do osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje Upravljavec, ne dostopa in jih ne obdeluje nihče drug kot Upravljavec sam.

Osebne podatke lahko obdelujejo tudi osebe, ki jih Upravljavec najame in sicer ob soglasju posameznika in upoštevanju zahtev glede ravnanja z osebnimi podatki iz Uredbe (EU) št. 679/2016. 

UVELJAVLJANJE POSAMEZNIKOV PRAVIC IN DRUGIH ZAHTEV V ZVEZI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV

Posamezniki imajo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov naslednje pravice:

1/ pravico do dostopa do podatkov;
2/ pravico do popravka;
3/ pravico do izbrisa;
4/ pravico do omejitve obdelave;
5/ pravico do prenosljivosti podatkov;
6/ pravico do ugovora.

Pravice posameznikov so lahko v nekaterih primerih omejene s predpisi ali pravicami drugih posameznikov, kar Upravljavec ob vsaki prejeti zahteve ustrezno preveri in nato ukrepa skladno z ugotovitvami.

Posamezniki lahko svoje zahteve v zvezi uresničevanjem svojih pravic posredujejo na elektronski naslov info@vsakotrok.si ali na naslov Albin Bobnar, Rašiška ulica 1, 1000 Ljubljana.

Posameznik se mora v zahtevi ustrezno identificirati in svoje zahteve jasno opredeliti. V kolikor v zvezi z identiteto posameznika, ki je vložil zahtevo, obstaja upravičen dvom, lahko upravljavec zahteva dodatne informacije oziroma dokazila za potrditev njegove identitete.

Upravljavec posameznikom zagotavlja uresničevanje njihovih pravic in brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v enem mesecu po prejemu zahteve. Upoštevaje kompleksnost in število zahtev se ta rok lahko podaljša za največ dva dodatna meseca. V primeru podaljšanja Upravljavec posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obvesti v enem mesecu po prejemu zahteve, skupaj z razlogi za zamudo.

Če posameznik zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik ne zahteva drugače.

Če Upravljavec na zahtevo posameznika ne ukrepa, takega posameznika brez odlašanja, najpozneje pa v enem mesecu po prejemu zahteve, obvesti o razlogih za neukrepanje ter o možnosti vložitve pritožbe pri nadzornem organu in možnosti uveljavljanja pravnih sredstev.

Če so zahteve posameznika očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Upravljavec:

  • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
  • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo. 

OBVEZNOSTI POSREDOVANJA PODATKOV

Upravljavec od posameznikov zahteva le podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe. V kolikor posameznik podatkov ne zagotovi, sme Upravljavec zavrniti opravo storitve ali priprave izdelka oziroma sklenitev pogodbe oziroma ni več zmožna izpolnjevati pogodbe in mora zato od nje izstopiti.

AVTOMATIZIRANO SPREJEMANJE ODLOČITEV

Obdelava osebnih podatkov v okviru poslovanja Upravljavca ne vključuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

PIŠKOTKI

Spletno mesto Upravljavca uporablja piškotke, ki uporabniku omogočajo prikaz in uporabo spletnih strani, prilagojeno njegovim željam.

Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletni strežnik shrani na disku vašega računalnika. Glavni namen piškotka je, da v računalnik shrani nastavitve in druge podatke, tako da jih ob naslednjem obisku spletnih strani ni potrebno več vnašati.

O vrstah piškotkov, načinu in namenu uporabe teh je mogoče pridobiti več informacij na spletni strani Upravljavca pod rubriko »piškotki«. 

Scroll to Top