MVP Lane

1. Logotip

Skill Development Pro - 10 ur

Paket 2

Število: 1-2
Cena:  449€

Paket  Skill Development Pro zajema vse elemente, ki jih vključuje Starter’s Boost paket z nadgradnjo na posameznih področjih poleg večjega obsega treningov.

Poleg podrobne analize vaše igre je vključen tudi ogled in analiza tekme v živo.

Poleg izdelave in prilagajanja osebnega razvojnega načrta, ki je prilagojen vašim specifičnim potrebam in ciljem se ustvari tudi načrt dela, ki omogoča trening na daljavo/od doma.

V primeru, da sta igralca dva, bosta razporejena z igralcem podobne starosti in nivoju tehničnega znanja.

*paket 10 ur se mora porabiti v 4 mesecih

Scroll to Top